Jump to content

Polisi a Dylanwadu

Yn gryno

Mae ein gwaith polisi a dylanwadu yn cefnogi cymdeithasau tai i fod yn wych ac i gyflawni eu gweledigaeth o Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb.

Mae cymdeithasau tai yng Nghymru yn bodoli i ddarparu cartrefi fforddiadwy, ansawdd da mewn cymunedau ar draws Cymru. Mae ein haelodau yn darparu llawer mwy na dim ond brics a morter, gan weithio gyda phartneriaid i gynyddu eu heffaith ar y cyd.

Gweithiwn gyda’n haelodau a phartneriaid i helpu llunio polisi cenedlaethol i greu amgylchedd lle gall cymdeithasau tai gyflawni eu diben cymdeithasol.

Medrwch ganfod mwy am ein gwaith ym mhob un o’r meysydd blaenoriaeth hyn islaw.

Crynodeb llawn