Jump to content

Cookie Policy

Beth yw cwcis?

Yn yr un modd â bron bob gwefan broffesiynol, mae'r wefan yma'n defnyddio cwcis sef ffeiliau bach iawn a gaiff eu lawrlwytho i'ch cyfrifiadur i wella eich profiad. Mae'r dudalen hon yn disgrifio pa wybodaeth maent yn ei chasglu, sut y'i defnyddiwn a pham fod angen i ni weithiau storio'r cwcis hyn. Byddwn hefyd yn rhannu sut y gallwch atal y cwcis hyn rhag cael eu cadw fodd bynnag gall hyn amharu neu 'dorri' elfennau neilltuol o swyddogaeth y safle.

Mae mwy o wybodaeth gyffredinol yn erthygl Wikepedia ar Gwcis HTTP.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn rhoi peth rheolaeth o'r rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. I gael mwy o wybodaeth am gwcis a chyfarwyddiadau ar sut i asesu gosodiadau eich porwr i gyfyngu neu analluogi cwcis, gweler https://ico.org.uk/for-the-pub... neu www.aboutcookies.org.

Sut y defnyddiwn gwcis

Rydym yn defnyddio cwcis am amrywiaeth o resymau a fanylir islaw. Yn anffodus, yn y rhan fwyaf o achosion nid oes unrhyw opsiynau safonol gan y diwydiant ar gyfer anablu'n llwyr y swyddogaethau a'r nodweddion a ychwanegant at y safle. Argymhellir eich bod yn gadael pob cwci ymlaen os nad ydych yn siŵr pam eich bod eu hangen neu beidio rhag ofn y cânt eu defnyddio i ddarparu gwybodaeth a ddefnyddiwch.

Disabling Cookies

You can prevent the setting of cookies by adjusting the settings on your browser (see your browser Help for how to do this). Be aware that disabling cookies will affect the functionality of this and many other websites that you visit. Disabling cookies will usually result in also disabling certain functionality and features of the this site. Therefore it is recommended that you do not disable cookies.

Analluogi cwcis

Gallwch atal gosod cwcis drwy addasu'r gosodiadau ar eich porwr (gweler Help eich porwr am sut i wneud hyn). Cofiwch serch hynny y bydd analluogi cwcis yn effeithio ar swyddogaeth hyn a llawer o wefannau eraill a ddefnyddiwch. Fel arfer bydd analluogi cwcis yn arwain at hefyd analluogi rhai o swyddogaethau a nodweddion y safle hwn. Felly argymhellir nad ydych yn analluogi cwcis.

Y cwcis a osodwn

Cwcis cysylltiedig â chyfrif

Os ydych yn creu cyfrif gyda ni, yna byddwn yn defnyddio cwcis i reoli'r broses gofrestru a gweinyddiaeth gyffredinol. Fel arfer caiff y cwcis hyn eu dileu pan ydych yn logio allan fodd bynnag mewn rhai achosion gallant barhau ar ôl i gofio eich dewisiadau safle pan fyddwch wedi logio allan.

Cwcis cysylltiedig â mewngofnodi

Defnyddiwn gwcis pan ydych wedi mewngofnodi fel y gallwn gofio'r ffaith hon. Mae hyn yn golygu nad yw'n rhaid i chi fewngofnodi bob tro yr ydych yn ymweld â thudalen newydd. Caiff y cwcis hyn eu tynnu neu glirio fel arfer pan ydych yn logio allan i sicrhau mai dim ond pan fyddwch wedi mewngofnodi y gallwch gael mynediad i nodweddion cyfyngedig.

Cwcis cysylltiedig â phrosesu archebion

Mae'r safle hwn yn cynnig cyfleusterau e-fasnach neu dalu ac mai rhai cwcis yn hanfodol i sicrhau y caiff eich archeb ei chofio rhwng tudalennau fel y gallwn ei phrosesu'n iawn.

Cwcis cysylltiedig â ffurflenni

Pan gyflwynwch ddata drwy ffurflen megis y rhai sydd ar dudalennau cyswllt neu ffurflenni sylwadau, gellir gosod cwcis i gofio eich manylion defnyddwyr ar gyfer gohebiaeth yn y dyfodol.

Cwcis trydydd parti

Mewn rhai achosion arbennig rydym hefyd yn defnyddio cwcis a gawn gan drydydd partïon dibynadwy. Mae'r adran ddilynol yn rhoi manylion pa gwcis trydydd parti y gallech eu cael drwy'r safle yma.

Mae'r safle yma'n defnyddio Google Analytics sy'n un o'r datrysiadau dadansoddeg mwyaf cyffredin a dibynadwy ar y we i'n helpu i ddeall sut y defnyddiwch y safle a ffyrdd y gallwn wella eich profiad. Gall y cwcis hyn olrhain pethau megis pa mor hir a dreuliwch ar y safle a'r tudalennau yr ydych yn ymweld â nhw fel y gallwn barhau i gynhyrchu cynnwys diddorol.

Mae mwy o wybodaeth ar gwcis Google Analytics ar gael ar dudalen swyddogol Google Analytics.

Gallwch optio allan o'r rhain os dymunwch

Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout