Jump to content

Rhaglen hyfforddiant

Yn gryno

Caiff ein cyrsiau hyfforddiant eu teilwra i ddiwallu anghenion ein haelodau. Wedi eu datblygu gydag arbenigwyr mewn hyfforddiant a’u cyflwyno’n rhithiol, mae’r cyrsiau poblogaidd yn cynnwys ein ‘cyflwyniad i gymdeithasau tai’ a meysydd pwnc mwy newydd tebyg i ‘sgiliau hwyluso rhithiol’ a ‘dylanwadu ar wneuthurwyr penderfyniadau’.

 • Gwerthusiad Risg Tân Waliau Allanol mewn Blociau o Fflatiau
  Hyfforddiant Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf, CF72 8LX
  Mehefin 21, 2024 @ 10:00yb

  Gwerthusiad Risg Tân Waliau Allanol mewn Blociau o Fflatiau

  Bydd yr hyfforddiant yn derbyn cymhorthdal ar gyfer aelodau’r Cynllun Awdurdod Tân Sylfaenol (PFAS). Gofynnir i chi gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu ond heb fod yn aelod o PFAS.

 • 2503 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai
  Hyfforddiant Online (Zoom)
  Gorffennaf 8, 2024 @ 1:00yh

  2503 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

  Gall staff neu aelodau bwrdd a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar ganfod yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a geirfa yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs hwn yn helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai, yn ogystal ac egluro peth o'r eirfa.

  Mae'r cwrs hwn yn cynnwys 2 sesiwn hanner diwrnod. Cynhelir Rhan 1 ar dydd Llun 8 Gorffennaf (1yp - 4.30yp). Rhan 2 ar dydd Mawrth 9 Gorffennaf (9.30yb-1.00yp).

  Pris Aelod

  £150

  Pris heb fod yn Aelod

  £200