Jump to content

Costau Byw

Yn gryno

Rydym yn parhau i fonitro effaith yr argyfwng costau byw ar denantiaid tai cymdeithasol ar draws Cymru. Yn Hydref 2022 roedd ein hadroddiad Amser Gweithredu yn edrych ar yr effaith ar denantiaid ac yn cyflwyno argymhellion i lywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru.

Yn haf 2023 byddwn yn dechrau ar ymchwil newydd i ddynodi’r effaith dros y flwyddyn ddiwethaf ac i ddiweddaru ein hargymhellion. Gall aelodau ddysgu rhagor am ein gwaith yn ein Hyb Costau Byw.

Crynodeb llawn
Hidlo yn ôl Maes Polisi
  • Y cyfan
  • Tlodi Tanwydd
Hidlo yn ôl Maes Polisi
  • Y cyfan
  • Tlodi Tanwydd