Jump to content

Digwyddiadau’r Dyfodol

Yn gryno

P’un ai’n gynhadledd un-dydd neu ddeuddydd, cwrs hyfforddiant neu weminar, neu gyfarfod un o’n cyfarfod cymuned aelod, mae rhywbeth i bawb. Mae ein digwyddiadau yn llawn o siaradwyr dylanwadol, gweithdai diddorol a chyfleoedd rhwydweithio rhagorol i gefnogi dysgu, meithrin cysylltiadau a rhannu gwybodaeth.