Jump to content

Ymgysylltu Tenantiaid mewn Datgarboneiddio

Yn gryno

Er mwyn i raglenni datgarboneiddio fod yn effeithlon, bydd yn bwysig i gymdeithasau tai ac eraill sy’n ymwneud â’r broses i ymgysylltu gyda thenantiaid. Mae’n rhaid i denantiaid fod eisiau i waith fynd rhagddo, deall sut i ddefnyddio technolegau gwresogi a hyrwyddo’r rhaglen.

Mae manteision lluosog i adeiladu cartrefi carbon isel a chynnwys gostwng biliau ynni, gan gyfrannu at fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a chreu swyddi a chyfleoedd hyfforddiant yn y gymuned leol. Anelwn gefnogi cymdeithasau tai i ymgysylltu gyda’u tenantiaid mewn ffordd sy’n addas ac effeithlon.

Sut ydym yn datblygu’r maes hwn o waith

Rydym yn cyd-gadeirio Cymuned Ymarfer Cysylltu â Thenantiaid gyda Cynnal Cymru sy’n cynnwys cymdeithasau tai a phartneriaid allanol sy’n rhannu arfer, profiadau a syniadau ar ymgysylltu gyda thenantiaid ar ddatgarboneiddio.

Rydym hefyd yn rhan o waith cyfathrebu Llywodraeth Cymru ar ddatgarboneiddio gyda’r asiantaeth cyfathrebu a marchnata Cowshed, gan lunio negeseuon allweddol o amgylch datgarboneiddio a gaiff ei rannu gyda thenantiaid.

Crynodeb llawn
Bryony Haynes

Gyda phwy i siarad...

Bryony Haynes

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd