We're here to support you. See our full statement for more information.

Yma I’ch cefnogi.

Yn y cyfnod heriol a digyffelyb yma, mae gan ein tîm ddarpariaeth lawn i weithio o bell a pharhau i gefnogi cymdeithasau tai Cymru i fod yn wych.

Darllen y datganiad llawn >
Adnoddau coronafeirws >


Mae Cartrefi Cymunedol Cymru yn cynrychioli pob cymdeithas tai yng Nghymru ac mae ein haelodau yn darparu tai cymdeithasol traddodiadol yn ogystal ag arbenigol ar gyfer bron 10% o boblogaeth CymruDarllenwch am flaenoriaethau ein cynllun corfforaethol 2018/19.

Papurau Briffio

Map Aelodau

Canfod pa Gymdeithasau Tai sydd â chartrefi yn eich ardal.