Jump to content

Privacy Policy

Cliciwch ar y dolenni islaw i ganfod sut y caiff eich data ei ddefnyddio a’i brosesu gennym yn CHC, yn ogystal â’ch hawliau fel gwrthrych data:

Datganiad Preifatrwydd (Aelodau)

Datganiad Preifatrwydd (Rhai heb fod yn Aelodau a Defnyddwyr y Wefan)

Datganiad Preifatrwydd (CCC Aelodau Bwrdd)

Datganiad Preifatrwydd (Canolwyr)

Ymwelwyr i'n gwefan

Mae cwcis ar ein gwefan fydd yn ein galluogi i gadw golwg ar y defnydd o'n safle a'ch cynorthwyo wrth fewngofnodi. Darllenwch ein Polisi Cwcis i gael mwy o wybodaeth ar hyn. Dim ond ar gyfer dibenion monitro y defnyddir yr wybodaeth. Gallwch optio allan o'r rhain drwy ddefnyddio'r ddolen ddilynol: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Defnyddiwn Hotjar er mwyn deall anghenion ein defnyddwyr yn well ac i wneud y gorau posibl o'r gwasanaeth a'r profiad. Mae Hotjar yn defnyddio cwcis a thechnolegau eraill i gasglu data ar ymddygiad ein defnyddwyr a'u dyfeisiau. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriad IP dyfais (a gaiff ei brosesu yn ystod eich sesiwn a'i storio mewn ffurf wedi'i dad-ddynodi), maint sgrin y ddyfais, math y ddyfais (dynodwyr unigryw dyfais), gwybodaeth porwr, lleoliad daearyddol (gwlad yn unig) a'r iaith a ffafrir a ddefnyddir i ddangos ein gwefan. Mae Hotjar yn storio'r wybodaeth hon ar ein rhan mewn proffil defnyddiwr dan ffugenw. Mae gwaharddiad contractiol ar Hotjar rhag gwerthu unrhyw ddata a gesglir ar ein rhan. I gael manylion pellach, gweler yr adran 'am Hotjar' ar safle cymorth Hotjar.