Jump to content

Swyddi Gweigion

Ar y dudalen hon fe welwch swyddi gwag diweddaraf Cartrefi Cymunedol Cymru a’r wybodaeth ddiweddaraf gan Swyddi Tai Cymru.

Mae Swyddi Tai Cymru, peiriant chwilio cyntaf Cymru yn arbennig ar gyfer swyddi tai cymdeithasol,
yn pbartneriaeth rhwng CHC a Charity Job Finder. Mae’n dangos ystod o swyddi o fewn y sector tai, gyda swyddi gwag o bob rhan o Gymru ac ar bob lefel a disgyblaeth.

Gellir hysbysebu swyddi Aelodau Bwrdd ac Ymddiriedolwyr yn rhad ac am ddim ar Swyddi Tai Cymru.

I gael mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at Louise Price-David

Crynodeb llawn