Jump to content

Rheolaeth tai

Yn gryno

Mae cymdeithasau tai yn darparu ystod o lety o fflatiau fforddiadwy yng nghanol dinasoedd i dai ar wahân ar gyfer teuluoedd. Mae sicrhau y gall tenantiaid gael mynediad i gartrefi diogel a saff yn greiddiol i reolaeth tai.

Mae meysydd eraill rheolaeth tai yn cynnwys:

  • Rheoli gwaith trwsio a chynnal a chadw cartrefi
  • Atal a lliniaru ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Casglu rhent
  • Cefnogaeth ariannol a digidol

Rydym yn cynnig cymdeithasau tai i arloesi mewn ymarfer rheolaeth tai a chreu amgylchedd polisi cefnogol i’w galluogi i gyflawni ar gyfer eu tenantiaid. Mae hyn yn cynnwys:

  • Cefnogi darparu dulliau gweithredu newydd megis rheolaeth tai sy’n ymwybodol o drawma
  • Dylanwadu ar ddeddfau a pholisïau tai
  • Ymateb i faterion cyfoes

Sut ydym yn datblygu’r maes hwn o waith

Mae grŵp cyflenwi strategol Rheolaeth Tai yn rhoi fforwm i staff cymdeithasau tai i drafod a gosod cyfeiriad strategol ein gwaith yn y maes hwn.

Crynodeb llawn
Sarah Scotcher

Gyda phwy i siarad...

Sarah Scotcher

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd