Jump to content
Dewislen

Ymgyrchoedd

Yn gryno

Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) yw’r corff sy’n cynrychioli cymdeithasau tai yng Nghymru. Rydym yn ymgyrchu am newidiadau i helpu dod â’r argyfwng tai i ben a rhoi sylw i rôl cymdeithasau tai mewn cymunedau ar draws Cymru. Mae gwybodaeth ar rai o’n hymgyrchoedd diweddaraf ar gael yma.

Cartref!

Cartref! oedd ein ymgyrch cyn etholiadau 2021 i Senedd Cymru; fe wnaethom ddatblygu’r syniadau am newid ar y cyd drwy gannoedd o sgyrsiau gyda chymdeithasau tai a phartneriaid ar draws y r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r sector gwirfoddol
Cartref!

Dyma’r Sector Tai

Mae’r sector tai yn ddeinamig ac uchelgeisiol ac mae’r ymgyrch yn dweud stori pobl sy’n gweithio mewn cymdeithasau tai ledled Cymru am y gwahanol swyddi sydd ar gael
Dyma’r Sector Tai

#TalwchGyflogTeg

Galwodd #TalwchGyflogTeg ar Lywodraeth Cymru i gynyddu cyllid gofal cymdeithasol i awdurdodau lleol i sicrhau y caiff y sector ei gyrru gan werth yn hytrach na chost, ac i sicrhau fod pob gweithiwr gofal yng Nghymru yn derbyn o leiaf y Cyflog Byw Gwirioneddol
#TalwchGyflogTeg

‘Gyda Chi’

Lansiwyd yr ymgyrch hon yn ystod ton gyntaf pandemig Covid 19 yn haf 2020, gan anelu i roi sylw i’r amrywiaeth o gefnogaeth sydd ar gael i denantiaid tai cymdeithasol
‘Gyda Chi’

Materion Tai

Bob blwyddyn, mae Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) a Cymorth Cymru yn cydweithio i sicrhau bod tai cymdeithasol yn ganolog i syniadaeth Llywodraeth Cymru wrth iddi gyhoeddi ei chyllideb ddiweddaraf
Materion Tai

Cartrefi i Gymru

Cartrefi i Gymru oedd ein hymgyrch cyn etholiadau 2016 i Gynulliad Cymru, yn dod â phobl, elusennau a busnesau ynghyd o bob rhan o Gymru
Cartrefi i Gymru

Smart Energy GB - Campaign to target over 65’s who are offline

Community Housing Cymru has been working with Smart Energy GB to promote the roll out of smart meters across Wales
Smart Energy GB - Campaign to target over 65’s who are offline