Jump to content

Aelodau partner masnachol

Yn gryno

Mae ein partneriaid masnachol yn rhanddeiliaid allweddol ar gyfer y sector tai yng Nghymru. Maent yn dangos eu cefnogaeth a’u hymroddiad i adeiladu perthynas gref a pharhaus gyda chymdeithasau tai ac yn rhannu ein gweledigaeth o ‘Gymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb’.