Jump to content

Bethany Howells

Swyddog Polisi a Materion Allanol

Ymunodd Bethany â Cartrefi Cymunedol Cymru ar ôl gweithio mewn swydd gymunedol mewn cymdeithas tai. Mae Bethany yn cefnogi ein gwaith mewn nifer o feysydd yn cynnwys digartrefedd, gofal cymdeithasol a chymorth, datblygu a chostau byw.

Mae ganddi hefyd rôl allweddol yn ein gwaith ar Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru), Llesiant, Caffael a’r Cynllun Awdurdod Tân Sylfaenol.

Ers ymuno â Cartrefi Cymunedol Cymru yn 2021, mae Bethany wedi helpu i ddatblygu’r Hyb Costau Byw, cyfres Sbotolau ar Gaffael a chasglu storfa o astudiaethau achos cymdeithasau tai y gellir eu defnyddio yn ein gwaith eiriolaeth.