Jump to content

Effaith a Gwerth am Arian

Yn gryno

Mae rhoi tystiolaeth am effaith y gwaith y mae cymdeithasau tai yn ei wneud i ddarparu gwerth am arian yn rhan bwysig o’n gwaith.

Mae’r gwaith hwn yn cynnwys:

  • Mae ein cyfrifon cynhwysfawr, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn nodi sefyllfa ariannol cymdeithasau tai yng Nghymru ac yn cynnwys dangosyddion am werth am arian.

Sut ydym yn datblygu’r maes hwn:

Mae ein cymunedau aelodau rheoleiddio a llywodraethiant, cyllid a rheoli tai yn chwarae rôl allweddol wrth fod yn sail i’n gwaith yn y maes hwn.

Rydym hefyd wedi sefydlu cymunedau aelodau, sydd yn cyfarfod yn ôl y gofyn.

Crynodeb llawn
Rhea Stevens

Gyda phwy i siarad...

Rhea Stevens