Jump to content

Noddwyr ac Arddangosfeydd

Pam y dylech gymryd rhan yn ein digwyddiadau?

Am dros 30 mlynedd rydym wedi cefnogi sector tai Cymru, drwy gynrychioli 34 o gymdeithasau tai dim-er-elw sy’n darparu bron 165,000 cartref i 10% o boblogaeth Cymru.

Mae ein cynadleddau yn denu rhai o wneuthurwyr penderfyniadau allweddol ein haelodaeth, ynghyd â rhanddeiliaid blaenllaw yn y sector a phartneriaid, llywodraeth leol a Llywodraeth Cymru.

Cânt eu datblygu mewn cysylltiad gyda’r sector i rannu arfer gorau, syniadau newydd, datrysiadau a chyfleoedd rhwydweithio.

Drwy gymryd rhan yn ein cynhadledd, rydych yn dangos eich ymrwymiad i gefnogi’r sector tai yng Nghymru. Bydd ein cefnogi yn rhoi cyfle gwerthfawr tu hwnt i chi gysylltu gyda’r sector ar amrywiaeth o faterion cyfoes, gan rannu eich arbenigedd a’ch gwybodaeth unigryw.

Beth yw'r opsiynau?

Mae amrywiaeth o gyfleoedd noddi ar gyfer pob un o’n cynadleddau yn cynnwys noddi, cyfleoedd arddangos a phecynnau rhwydweithio yn cynnwys ciniawau a derbyniadau.

I gael mwy o wybodaeth am argaeledd ar gyfer cynhadleddau sydd i ddod, cysylltwch â Terryanne-oconnell@chcymru.org.uk os gwelwch chi'n dda.

Cynadleddwyr, arddangoswyr, siaradwyr a staff yn sgwrsio yn ystod Un Cynhadledd Fawr 2023
Bydd noddi un o’n cynhadleddau neu ymuno fel arddangoswr yn rhoi cyfle i chi wneud cysylltiadau gyda staff cymdeithasau tai ar draws Cymru

Cynadleddau sydd ar ddod

  • Cyhadledd Llywodraethiant 2024 - 19/20 Mawrth (Caerdydd)
  • Un Cynhadledd Tai Fawr 2024 - 3/4 Gorffennaf (Canolbarth Cymru)
  • Cynhadledd Cyllid 2024 - Hydref (Canolbarth Cymru)
  • Cynhadledd Flynyddol CHC 2024 - Tachwedd 2024 (De Cymru)

Yr hyn a ddywedodd ein noddwyr ac arddangoswyr

Gall cymryd rhan yn ein digwyddiadau ddod â llu o fuddion a chyfleoedd, ond peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig – edrychwch ar beth oedd gan rai o’n noddwyr ac arddangoswyr yn y gorffennol i’w ddweud am ein profiad yn ein cynadleddau.

Digwyddiad gwych ac fe’i cawsom yn ddefnyddiol a llawn gwybodaeth. Gwaith gwych!
Roeddem yn falch iawn i fod wedi ei noddi ac roeddent yn gwpl o ddyddiau gwerthfawr. Diolch eto am y cyfle i noddi.