Jump to content

Strategaeth CAC

Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae’n amlwg fod gennym waith i’w wneud ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth er mwyn cyflawni ein gwerthoedd ein hunain. Gyda chefnogaeth yr Athro Uzo Iwobi OBE, rhai o’n haelodau a phanel allanol o arbenigwyr ar gydraddoldeb, fe wnaethom gyhoeddi ein Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn 2021.

I gyd-fynd â’r ymrwymiadau yn y strategaeth, fe wnaethom hefyd gyhoeddi Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth. Diweddarwyd y cynllun hwn ym mis Mai 2024 – gallwch ganfod pam y gwnaethom hyn, a’r hyn a wnaethom yma.