Jump to content

Sesiynau Sbotolau - Digwyddiadau'r Gorffennol

Yn gryno

Bydd ein ‘sesiynau sbotolau’ yn cefnogi aelodau i roi polisi ar waith. Byddant yn canolbwyntio ar ystod o feysydd pwnc a byddant yn rhagweithiol gyda chyfle ar gyfer trafodaeth grŵp ac adborth.