Jump to content

Cynhadleddau - Digwyddiadau'r Gorffennol

Yn gryno

Mae ein cynadleddau yn denu cannoedd o staff o blith cymdeithasau tai Cymru a thu hwnt. Cânt eu datblygu mewn cysylltiad â’r sector i sicrhau eu bod yn berthnasol ac amserol.

 • Cynadleddau 2 days Metropole Hotel & Spa, Llandrindod Wells
  Gorffennaf 4, 2024 @ 10:30yb

  Cynhelir Un Gynhadledd Tai Fawr 2024

  ‘Cyflawni ar gyfer cymunedau amrywiol mewn cyfnod heriol’

  Gwyddom i gyd mai tai da yw sylfaen cymunedau ffyniannus a bod hynny yn cefnogi canlyniadau da ar gyfer unigolion, gwasanaethau cyhoeddus a’n hamgylchedd naturiol gwerthfawr.

  Cynhelir Un Gynhadledd Tai Fawr 2024 ar 4 a 5 Gorffennaf a bydd yn gyfle i arweinwyr a rheolwyr o fewn y sector i adlewyrchu sut mae’r gwasanaethau a ddarparant a’r cartrefi newydd y maent yn eu darparu yn adlewyrchu cyfansoddiad ac anghenion amrywiol eu cymunedau yn y ffordd orau.

  Rydym yn gweithio ar yr agenda drafft ar hyn o bryd a chaiff ei gyhoeddi yn y dyfodol agos.

  Bydd y gynhadledd yn ymchwilio dulliau gweithredu arloesol i:

  · Ymgysylltu’n sensitif ac yn effeithiol gyda thenantiaid ar draws ystod o feysydd, o atgyweirio i ôl osod;

  · Ystyried anghenion amrywiol cymunedau mewn gwasanaethau a ddarperir i denantiaid, o ymgysylltu cymdogaeth i reoli asedau;

  · Cynnwys anghenion y gymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflenwi cartrefi newydd; a

  · Hyrwyddo bioamrywiaeth ac integreiddiad i’r amgylchedd naturiol.

  Archebwch eich lle nawr!