Jump to content

Cynhadleddau - Digwyddiadau'r Gorffennol

Yn gryno

Mae ein cynadleddau yn denu cannoedd o staff o blith cymdeithasau tai Cymru a thu hwnt. Cânt eu datblygu mewn cysylltiad â’r sector i sicrhau eu bod yn berthnasol ac amserol.

 • Cynadleddau 2 days Mercure Holland House Hotel, 24 26 Newport Rd, Cardiff CF24 0DD
  Gorffennaf 4, 2023 @ 9:00yb

  Un Gynhadledd Tai Fawr 2023

  Yn ôl am y tro cyntaf ers 2019, bydd Un Gynhadledd Tai Fawr eleni yn canolbwyntio ar dri llinyn: cartrefi presennol, cartrefi newydd a chyllid.

  Ymunwch â ni ddydd Mawrth 4 a dydd Mercher 5 Gorffennaf yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd

 • Cynhadledd Llywodraethiant CCC 2023
  Cynadleddau 1.5 days Radisson Blu, Cardiff
  Mawrth 21, 2023 @ 9:30yb

  Cynhadledd Llywodraethiant CCC 2023

  Gofynnir i chi nodi fod archebion bellach wedi cau. Os oes angen i chi newid eich archeb, cysylltwch os gwelwch yn dda ag enquiries@chcymru.org.uk. Mae telerau ac amodau yn weithredol

  Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y bydd Cynhadledd Llywodraethiant Cartrefi Cymunedol Cymru yn ôl ddydd Mawrth 21 a dydd Mercher 22 Mawrth yng Ngwesty’r Raddison Blu yng nghanol Caerdydd.