Jump to content

Hugh James

-

Gwasanaethau

  • Cyngor ar ddatblygu
  • Adnoddau dynol
  • Llywodraethiant a rheoleiddio
  • Corfforaethol a thrysorlys
  • Rheolaeth tai

Manteision

“Cawsom rai cynlluniau cydweithio gwirioneddol lwyddiannus gyda CHC lle gallasom ddynodi tueddiadau yn y cyngor yr oedd cleientiaid ei angen ac ymateb iddynt gyda datrysiad pwrpasol a gafodd ei rannu gan yr holl sector. Rydym yn falch o’n rôl yn y cymunedau mae CHC yn eu hadeiladu a’u meithrin a rydym eisiau parhau i’w helpu i wneud mwy drwy liniaru tagfeydd mewn prosesau cyfreithiol, gan gael gwared â chymhlethdodau a bob amser ganfod ffordd trwodd.

“Mae ein cyfreithwyr hefyd yn awyddus i gyfrannu at y cynlluniau cymdeithasol a aiff law yn llaw gydag adeiladu cymuned a gallwn ddarparu gwirfoddolwyr ac amrywiaeth o wahanol fathau o gefnogaeth i gyfrannu at eu llwyddiant.”

Canfyddwch pam y penderfynodd Hugh James ddod yn un o aelodau partner masnachol CHC yn y blog yma.

Other Commercial Members

Barcud Shared Services

Barcud Shared Services

Siaradwch i: Nigel Ireland, Prif Weithredwyr

Gallagher

Gallagher

Mae Gallagher yn gynghorydd arbenigol sy'n darparu gwasanaethau risg, yswiriant ac ymgynghori.

Lovell

Lovell

Siaradwch i: Gemma Clisett, Cyfarwyddwr partneriaethau rhanbarthol

Quantum Advisory

Quantum Advisory

Siaradwch i: Stuart Price, Partner ac actiwari

RLH Architectural

RLH Architectural

Siaradwch i Nick Cox, Cyfarwyddwr Masnachol