Jump to content

Lovell

Datblygydd tai partneriaeth

Gwasanaethau

Mae Lovell, sy’n rhan o Morgan Sindall Group plc, yn ddarparydd blaenllaw o dai partneriaeth a marchnad agored.

Mae gan y cwmni arbenigedd mewn adfywio a gaiff ei arwain gan dai, yn cynnwys adeiladu tai newydd, fforddiadwy a thai adeiladu i’w rhentu, marchnad agored, gwaith adnewyddu ac ôl-osod, byw nes ymlaen mewn bywyd a thir strategol.

Gyda swyddfeydd yn Lloegr, yr Alban a Chymru, mae Lovell yn cynnig ystod llawn o ddatrysiadau preswyl i’w bartneriaid fel contractwr a hefyd fel datblygydd.

Buddion

Fel datblygydd tai partneriaeth, sydd yn gweithio ar wahanol brosiectau adfywio heriol, teimlwn fod gennym lawer i’w gynnig i’r bartneriaeth o ran gwybodaeth, arbenigedd ac adnoddau a fedrai fod o fudd i aelodau CHC wrth ystyried prosiectau tai heriol.

Mae arbenigedd a sefyllfaoedd marchnad cydnabyddedig Lovell mewn tai fforddiadwy yn adlewyrchu ei ddealltwriaeth ddwfn o’r amgylchedd adeiliedig a ddatblygwyd dros lawer o flynyddoedd a’i allu i ddarparu datrysiadau i brosiectau adfywio cymhleth.

Fel canlyniad, mae ei alluoedd yn gydnaws gyda sector tai Cymru ac mae’n ymroddedig i gyflenwi adfywio ac anghenion tai fforddiadwy yng Nghymru yn y dyfodol gyda ffocws ar berfformiad sero-net a’r safonau uchaf o greu lle.

Canfyddwch pam y penderfynodd Lovell ddod yn un o aelodau partner masnachol CHC yn y blog yma.

Lovell

Siaradwch i: Gemma Clisett, Cyfarwyddwr partneriaethau rhanbarthol

lovell.co.uk/
Gemma.Clissett@lovell.co.uk

Other Commercial Members

Barcud Shared Services

Barcud Shared Services

Siaradwch i: Nigel Ireland, Prif Weithredwyr

Gallagher

Gallagher

Mae Gallagher yn gynghorydd arbenigol sy'n darparu gwasanaethau risg, yswiriant ac ymgynghori.

Quantum Advisory

Quantum Advisory

Siaradwch i: Stuart Price, Partner ac actiwari

RLH Architectural

RLH Architectural

Siaradwch i Nick Cox, Cyfarwyddwr Masnachol