Jump to content

20 Medi 2023

Cynnal Cynhadledd Flynyddol Cartrefi Cymunedol Cymru yn Techniquest ym mis Tachwedd

Cynnal Cynhadledd Flynyddol Cartrefi Cymunedol Cymru yn Techniquest ym mis Tachwedd

Mae Cynhadledd Flynyddol Cartrefi Cymunedol Cymru yn argoeli bod yn ddeuddydd “hanfodol” unwaith eto wrth iddi fynd i ganolfan wyddoniaeth Techniquest ym mis Tachwedd.

Cynhelir y digwyddiad poblogaidd yn y ganolfan gwyddoniaeth ac addysg ym Mae Caerdydd ar 28 a 29 Tachwedd, gyda chinio i ddilyn yn voco Gwesty a Sba St David’s.

Yn ddyddiad allweddol yn y calendr ar gyfer pawb yn y sector tai cymdeithasol, mae’n gyfle i arweinwyr cymdeithasau tai, partneriaid ac arbenigwyr y diwydiant o bob rhan o Gymru i ddod ynghyd a thrafod y materion diweddaraf, symudiadau a heriau eang.

Bydd cynrychiolwyr yn clywed gan siaradwyr blaenllaw, amrywiaeth o banelwyr a chymryd rhan mewn llu o grwpiau trafod yn ymchwilio materion gwleidyddol ac economaidd, yr amgylchedd gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig ac anghydraddoldeb a thlodi yng Nghymru.

Byddant hefyd yn cael cyfle i rannu arfer gorau ar sut maent yn cefnogi pobl sy’n byw yn eu cartrefi, a ffurfio partneriaethau hollbwysig ar draws y sector.

Wrth siarad am y gynhadledd, dywedodd Stuart Ropke prif weithredwr Cartrefi Cymunedol Cymru ei fod yn argoeli bod yn ddigwyddiad cofiadwy arall a byddai’n amlygu cydnerthedd parhaus y sector.

Dywedodd: “Rydym yn edrych ymlaen at fynd â’n Cynhadledd Flynyddol i Techniquest, fydd yn rhoi gofod diddorol a difyr i’n galluogi i drafod yr holl faterion sector-gyfan diweddaraf sy’n wynebu tai cymdeithasol.

“Bydd y digwyddiad hanfodol hwn hefyd yn ein galluogi i roi sylw i gydnerthedd parhaus cymdeithasau tai ar draws Cymru, sydd wedi parhau i wynebu heriau digynsail dros y flwyddyn ddiwethaf.

“Nid yn unig maent wedi dod ynghyd i rannu arfer gorau, maent hefyd wedi defnyddio gwybodaeth partneriaid y sector a’r rhai sy’n byw yn eu cartrefi i gyfoethogi eu gwasanaethau a darparu tai sy’n diwallu anghenion esblygol eu tenantiaid a chymunedau.

“Edrychwn ymlaen at groesawu arweinwyr o bob rhan o’n sector i’n cynhadledd pan fydd yn dychwelyd ym mis Tachwedd.”

Bydd archebion ar gyfer tri neu fwy o gynrychiolwyr yn derbyn tocyn am ddim, a gallant hefyd gael mynediad i’n detholiad o ystafelloedd a neilltuwyd am £149 Gwely a Brecwast yn voco Gwesty a Sba St David’s, lle cynhelir cinio y Gynhadledd Flynyddol. Dim ond tan 16 Medi y bydd y cynigion hyn ar gael.

Mae mwy o wybodaeth am y gynhadledd a sut i archebu tocynnau ar gael ar dudalen y Gynhadledd Flynyddolar wefan CHC.

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau cysylltwch â media@chcymru.org.uk