Jump to content

Cynhadledd Flynyddol 2023

Yn ôl ar gyfer 2023!

Cynhadledd Flynyddol CHC 2023

Caiff Cynhadledd Flynyddol bwysig Cartrefi Cymunedol Cymru ei chynnal yn Techniquest ym mis Tachwedd!

Bydd y weledigaeth a rannwn o Gymru lle mae tai da yn hawl sylfaenol i bawb wrth galon Cynhadledd Flynyddol 2023.

Yn ystod y gynhadledd, byddwn yn creu gofodau i ystyried a defnyddio’r penderfyniad a’r arloesi hollbwysig i ddarparu’r cartrefi a’r cymorth y mae gan denantiaid a chymunedau eu hangen fel mater o frys.

TBC

Am beth mae’r cyfan?

Mae cymdeithasau tai yng Nghymru dan fwy o bwysau nag erioed, eto maent yn parhau’n ganolog i fywyd yng Nghymru, gan ddarparu cartrefi hanfodol i 10% o’r boblogaeth, adeiladu cymunedau sy’n ffynnu a chefnogi pobl i fyw’n dda.

Ymunwch â ni ar 28 a 29 Tachwedd 2023 lle byddwn, ynghyd â dadansoddiad cyfredol gan leisiau arbenigol ac amrywiol, yn creu gofod i ymchwilio, trafod ac arloesi, cryfhau partneriaethau a chreu’r datrysiadau gorau ar gyfer dyfodol ein cymunedau.

I gael mwy o wybodaeth ac i ganfod pa siaradwyr fydd yn ymddangos, cliciwch yma.

Pwy ddylai fynychu?

Mae cynulleidfa amrywiol o arweinwyr tai, yn cynnwys prif weithredwyr, cadeiryddion ac aelodau bwrdd cymdeithasau tai yn mynychu ein Cynhadledd Flynyddol – ynghyd â phartneriaid y sector a sefydliadau cysylltiedig.

An image of councillor Andrea Lewis.
Swansea City Council deputy leader Andrea Lewis is confirmed as a speaker at this year's event.
Photo of Linda Moir - keynote speaker.
Linda Moir, Owner of Putneyred and HR and customer service expert for Virgin Atlantic and the Olympic and Paralympic Games, is among this year's keynote speakers.
Image of Derek Walker, Future Generations Commissioner.
Derek Walker, Future Generations Commissioner, is among the confirmed speakers this year.