Jump to content

06 Mehefin 2023

Tair ffaith FAWR am siaradwyr Un Gynhadledd Fawr: Tori James

Tair ffaith FAWR am siaradwyr Un Gynhadledd Fawr: Tori James

Gyda’n Un Cynhadledd Fawr ond wythnosau i ffwrdd, roeddem eisiau eich cyflwyno i Tori James, ein hail brif siaradwraig.

Mae Tori ar ben y byd gydag anturiaethau yn cynnwys rhai o heriau anoddaf ein planed.

Dyma’r tri pheth MAWR i wybod am Tori cyn i ni ei chroesawu i’r gynhadledd.

Mae wedi dringo Mount Everest

Tori oedd y Gymraes gyntaf i ddringo Mount Everest – a gwnaeth hynny pan oedd ond 25 oed! Omar Samra, oedd yn y tîm gyda hi, oedd yr Eifftiwr cyntaf i wneud hynny.

Mae hefyd yn seren rhaglen ddogfen On Top of the World ar y BBC sy’n dilyn ei halldaith, ac yn awdur Peak Performance, sy’n disgrifio dringo’r copa.

Ydych chi wedi archebu eich tocynnau ar gyfer ein Un Gynhadledd Tai Fawr eto?

Archebwch yma.

Darllenwch ein blogiau diweddaraf yma

Mae wedi sgïo i Begwn Magnetig y Gogledd

Roedd Toni yn aelod o’r tîm menywod cyntaf i sgïo i Begwn Magnetig y Gogledd mewn her begynol 360 milltir.

Ac nid y cyfan ...

Mae Toni hefyd wedi seiclo ar hyd Seland Newydd, cyfanswm o 2400km, ac mae’n dal y record am y croesiad kayak môr agored hiraf yn nyfroedd y Deyrnas Unedig. Cyflawnodd hyn pan ddaeth tîm Beeline Britain y cyntaf i deithio mewn llinell syth o Land’s End to John O’Groats.

I gael mwy o wybodaeth ar ein Un Cynhadledd Fawr ac i archebu tocynnau ewch i dudalen archebu a gwybodaeth Un Gynhadledd Fawr.