Jump to content

Travis Perkins Managed Services

Atebion cadwyni a chaffael cyflenwi

Gwasanaethau

  • TPGO Order - Eich datrysiad digidol symudol i alluogi nwyddau yn y fan a’r lle.
  • TPGO Data - Eich data su.t ydych ei eisiau – llywio’r penderfyniadau sy’n gyrru eich busnes.
  • TPGO Self-Serve - Deunyddiau tu allan i oriau, mewn safleoedd sy’n lleol i chi.
  • Canolfannau Cyflawni – Caiff eich archebion eu casglu a byddant yn barod i’w casglu, wedi eu hamseru ar gyfer effeithiolrwydd pellach ar gyfer eich busnes.
  • Stociau Fan – Mae stoc llawn o’r deunyddiau cywir ar gyfer pob crefft, gan eich cefnogi i ddarparu gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw ansawdd uchel drwy weithlu symudol cynhyrchiol.
  • Stôr wedi ei Rheoli – Gyda safle stôr wedi’i reoli, gwasanaeth hollol bwrpasol, rydym yn sicrhau nad oes tarfu ar eich busnes. Gallwn weithio gyda chi i gyflenwi a rheoli eich stôr bresennol, neu gallwn eich cefnogi i ddatblygu cynnig storau newydd.
  • Personél ymroddedig – Ni yw’r tîm arbenigol mwyaf sy’n ymroddedig i’r diwydiant atgyweiriadau a chynnal a chadw, mae ein tenantiaid yn ymfalchïo mewn deall ein cwsmeriaid a rhoi cyngor arbenigol. Yn ogystal â darparu datrysiadau pwrpasol rydym yn ymatebol a dibynadwy ac adeiladu perthynas gryf yn ymroddedig i’ch llwyddiant.
  • Eich Partner Cymunedol – Gweithiwn mewn partneriaeth gyda chi a’ch tenantiaid i ddarparu gwerth cymdeithasol a all roi buddion hirdymor i’ch cymunedau, gan wella bywydau eich preswylwyr drwy adeiladu cymunedau ffyniannus a chydnerth.

Fanteision

Andrew Craig, rheolwr cyfrif, yn esbonio pa fanteision y gall Travis Perkins Managed Services eu rhoi i gymdeithasau tai isod:

“Mae Travis Perkins Managed Services yn anelu i ddarparu catalog eang o gynnyrch ansawdd uchel fydd yn cyflawni anghenion tenantiaid CHC. Rydym yn falch i ddarparu cynnyrch a gwasanaethau cynaliadwy a all helpu tenantiaid i arbed arian ar eu biliau cyfleustod a gostwng eu heffaith ar yr amgylchedd.

Mae llawer o’r dulliau digidol a ddarparwn i’n cwsmeriaid; TPGO Order a TPGO Data yn rhoi’r gallu i’r landlord gynyddu eu cyfradd ateb tro cyntaf i sicrhau fod profiad tenantiaid o atgyweirio a chynnal a chadw yn amserol ac effeithiol.

Mae Travis Perkins Managed Services yn falch i arloesi gyda chynnyrch a gwasanaethau newydd fydd yn cefnogi cwsmeriaid CHC yn eu harchwiliadau rheolaidd a gwaith cynnal a chadw, gan yrru atgyweiriadau a chynnal a chadw, gan hybu atgyweiriadau a chynnal a chadw ataliol, yn ogystal â chyflawni ar atgyweiriadau ymatebol.

Mae cydweithio gyda Travis Perkins Managed Services yn sicrhau fod gan denantiaid CHC fynediad i ystod eang o fuddion yn cynnwys cyflawni cynnyrch ansawdd uchel, prisiau cystadleuol, cyflenwi cyfleus a darpariaeth i wasanaethau cynnal a chadw ac atgyweirio CHC a thechnolegau blaengar.”

Canfyddwch pam y penderfynodd Centrus ddod yn un o aelodau partner masnachol CHC yn y blog yma.

Other Commercial Members

Barcud Shared Services

Barcud Shared Services

Siaradwch i: Nigel Ireland, Prif Weithredwyr

Gallagher

Gallagher

Mae Gallagher yn gynghorydd arbenigol sy'n darparu gwasanaethau risg, yswiriant ac ymgynghori.

Lovell

Lovell

Siaradwch i: Gemma Clisett, Cyfarwyddwr partneriaethau rhanbarthol

Quantum Advisory

Quantum Advisory

Siaradwch i: Stuart Price, Partner ac actiwari

RLH Architectural

RLH Architectural

Siaradwch i Nick Cox, Cyfarwyddwr Masnachol