Jump to content

Ymgyrchoedd

Yn gryno

Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) yw’r corff sy’n cynrychioli cymdeithasau tai yng Nghymru. Rydym yn ymgyrchu am newidiadau i helpu dod â’r argyfwng tai i ben a rhoi sylw i rôl cymdeithasau tai mewn cymunedau ar draws Cymru. Mae gwybodaeth ar rai o’n hymgyrchoedd diweddaraf ar gael yma.

 • Cartref!

  Cartref!
 • Dyma’r Sector Tai

  Dyma’r Sector Tai
 • #TalwchGyflogTeg

  #TalwchGyflogTeg
 • ‘Gyda Chi’

  ‘Gyda Chi’
 • Materion Tai

  Materion Tai
 • Cartrefi i Gymru

  Cartrefi i Gymru
 • Smart Energy GB – Ymgyrch i dargedu pobl dros 65 nad ydynt ar-lein

  Smart Energy GB – Ymgyrch i dargedu pobl dros 65 nad ydynt ar-lein