Jump to content

Terryanne O'Connell

Cynhyrchydd digwyddiadau

Terryanne yw Cynhyrchydd Digwyddiadau Cartrefi Cymunedol Cymru ac mae’n goruchwylio ein pedair cynhadledd sy’n arwain y diwydiant a nifer fawr o sesiynau hyfforddiant llwyddiannus.

Mireiniodd ei sgiliau cysylltu ag aelodau a chwsmeriaid mewn gyrfa 20-,mlynedd yn y diwydiannau telathrebu a rheoli eiddo cyn symud i’r sector tai.

Yn ystod ei chyfnod gyda Cartrefi Cymunedol Cymru mae wedi cefnogi’r timau Gwasanaethau Canolog a Chyswllt Aelodau i helpu cyflwyno ein cynllun cyflenwi corfforaethol i aelodau, cyn symud i’r tîm Digwyddiadau.