Jump to content

Centrus

-

Gwasanaethau

  • Cyllid Corfforaethol Ymgynghorol (dyled ac ecwiti, uno, codi cyfalaf, menter a rheoli risg).
  • Ymgynghori Trysorlys Argadwedig (ymgysylltu a chymorth rhagweithiol, data rheolaidd ar y farchnad, polisi a strategaeth rheoli trysorlys, sicrwydd cynllun busnes, dadansoddiad graddiad credyd, strwythuro a gweithredu menter, rheoli rhanddeiliaid).
  • Centrus Analytics (adroddiadau trysorlys a datrysiadau technoleg soffistigedig).

Manteision

“Rhoddwn gyngor annibynnol ar drysorlys a chyllid corfforaethol i gymdeithasau tai gyda ffocws ar alluogi ein cleientiaid i gyflawni eu hamcanion, gan fod yn rhagweithiol wrth reoli risgiau cysylltiedig ac yn amlwg yn cynyddu gwerth am arian i’r eithaf. Mae gan ein tîm Tai Fforddiadwy arbenigol iawn dros 200 mlynedd o brofiad cyfunol yn cwmpasu bancio, deilliadau, marchnadoedd cyfalaf dyled, ecwiti a strategaethau cyllido. Rydym hefyd yn darparu adroddiadau trysorlys a datrysiadau technegol soffistigedig gan Centrus Analytics i sbectrwm llawn o gymdeithasau tai.

“Mae Centrus yn grŵp gwasanaethau ariannol sy’n ymroddedig i gynaliadwyedd, asedau gwirioneddol a gwasanaethau hanfodol – credwn mewn cyllid gyda diben. Mae Centrus yn ymroddedig i fod y batrwm o safonau uchel o berfformiad cymdeithasol, llywodraethiant ac amgylcheddol sydd wedi ei ddilysu, fel a ddangosir gan ein statws Corfforaeth Ardystiedig B."

Canfyddwch pam y penderfynodd Centrus ddod yn un o aelodau partner masnachol CHC yn y blog yma.

Other Commercial Members

Barcud Shared Services

Barcud Shared Services

Siaradwch i: Nigel Ireland, Prif Weithredwyr

Gallagher

Gallagher

Mae Gallagher yn gynghorydd arbenigol sy'n darparu gwasanaethau risg, yswiriant ac ymgynghori.

Lovell

Lovell

Siaradwch i: Gemma Clisett, Cyfarwyddwr partneriaethau rhanbarthol

Quantum Advisory

Quantum Advisory

Siaradwch i: Stuart Price, Partner ac actiwari

RLH Architectural

RLH Architectural

Siaradwch i Nick Cox, Cyfarwyddwr Masnachol