Jump to content
Hyb Tai

Hyb Tai

Ymwelwch â’n hadnodd newydd ar gyfer aelodau yn unig i gael yr wybodaeth hanfodol ddiweddaraf ac adnoddau defnyddiol.

Materion Tai

Materion Tai

Rydym yn awr yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynyddu’r Grant Cymorth Tai (HSG) yn ei chyllideb ar gyfer 2024/25.

Costau byw: Sut mae cymdeithasau tai yn mynd i’r afael â’r argyfwng

Costau byw: Sut mae cymdeithasau tai yn mynd i’r afael â’r argyfwng

Wrth i ni ymgyrchu yn genedlaethol, darllenwch sut mae cymdeithasau tai yn cynnig cymorth hanfodol i’w tenantiaid yng Nghymru.

2501 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai
Hyfforddiant 2 half-days Online
Mai 16, 2024 @ 1:00yh

2501 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Gall staff neu aelodau bwrdd a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar ganfod yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a geirfa yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs hwn yn helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai, yn ogystal ac egluro peth o'r eirfa.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys 2 sesiwn hanner diwrnod. Cynhelir Rhan 1 ar dydd Iau 16 Mai (1yp - 4.30yp). Rhan 2 ar dydd Gwener 17 Mai (1yp-4.30yp).

Pris Aelod

£150

Pris heb fod yn Aelod

£200

Ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw cynadleddau Gael

Cynadleddau 2 days Metropole Hotel & Spa, Llandrindod Wells
Gorffennaf 4, 2024 @ 9:00yb

Cynhelir Un Gynhadledd Tai Fawr 2024

‘Cyflawni ar gyfer cymunedau amrywiol mewn cyfnod heriol’

Gwyddom i gyd mai tai da yw sylfaen cymunedau ffyniannus a bod hynny yn cefnogi canlyniadau da ar gyfer unigolion, gwasanaethau cyhoeddus a’n hamgylchedd naturiol gwerthfawr.

Cynhelir Un Gynhadledd Tai Fawr 2024 ar 4 a 5 Gorffennaf a bydd yn gyfle i arweinwyr a rheolwyr o fewn y sector i adlewyrchu sut mae’r gwasanaethau a ddarparant a’r cartrefi newydd y maent yn eu darparu yn adlewyrchu cyfansoddiad ac anghenion amrywiol eu cymunedau yn y ffordd orau.

Pris Aelod
From

£345

Pris heb fod yn Aelod
From

£449