Jump to content

06 Rhagfyr 2023

Cartrefi Cymunedol Cymru – Cynhadledd Flynyddol 2023: Oriel

Cartrefi Cymunedol Cymru – Cynhadledd Flynyddol 2023: Oriel

Daeth ein Cynhadledd Flynyddol ar 28 a 29 Tachwedd 2023 ag aelodau cymdeithasau tai o bob rhan o Gymru ynghyd, yn ogystal ag arweinwyr sector ac arbenigwyr yn Techniquest ym Mae Caerdydd.

Dros y ddau ddiwrnod fe wnaethom gynnal ystod o sgyrsiau ar bynciau amrywiol o hybiau datgarboneiddio arloesol, i wasanaeth i gwsmeriaid, a thirwedd gwleidyddol Cymru.

Gallwch weld yr holl luniau gorau o’r gynhadledd yma ..

Os buoch yn y Gynhadledd Flynyddol eleni a hoffem rannu eich sylwadau, gallwch wneud hynny YMA. Bydd yr arolwg yn parhau ar agor tan ddydd Gwener 15 Rhagfyr.