Jump to content

Julia Sorribes

Swyddog Aelodaeth

Mae gan Julia gefndir mewn newyddiaduraeth ac mae wedi gwneud amrywiaeth o swyddi yn gysylltiedig â chyfathrebu, cyfieithu, manwerthu a rheoli prosiectau yn Sbaen, China a’r Deyrnas Unedig.

Bu’n gweithio gyda Cartrefi Cymunedol Cymru am dros bum mlynedd mewn gwahanol swyddi gweinyddol a chefnogi gyda ffocws ar wasanaethau aelodau.

Yn ogystal â bod yn un o’r prif bwyntiau cyswllt ar gyfer ein haelodau ac aelodau o’r cyhoedd, mae’n cyfrannu at ddatblygu ac yn cydlynu cyflwyno rhaglen gweminarau, sesiynau sbotolau a digwyddiadau aelodau Cartrefi Cymunedol Cymru, yn ogystal â chefnogi cyflwyno cynadleddau Cartrefi Cymunedol Cymru ar draws y flwyddyn.

Yn ogystal â hyn, mae Julia yng ngofal system CRM Cartrefi Cymru ac yn monitro data cyswllt ag aelodau.