Jump to content

Lisa Byrne

Swyddog Cyllid

Mae gan Lisa dros 15 mlynedd o brofiad o weithio mewn cyfrifeg a chyllid.

Mae wedi gweithio mewn amrywiaeth eang o ddiwydiannau o foduro i roddion cyfeillgar i’r amgylchedd a chynaliadwy, a chafodd lwyth o brofiad mewn pensiynau a buddsoddiadau tra’r oedd yn gweithio i gwmni yswiriant blaenllaw Aviva.

Yn Cartrefi Cymunedol Cymru mae Lisa yn darparu gwasanaeth cyfrifon a phartneriaeth busnes i’r gwahanol adrannau o fewn y sefydliad, ynghyd â chefnogi anghenion cwsmeriaid a chyflenwyr.