Jump to content

Katrina Michael

Pennaeth Cyllid a Chymorth Busnes

Mae Katrina yn swyddog proffesiynol cymwysedig mewn cyllid a llywodraethiant gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn y sector tai.

Yn ystod ei gyrfa gweithiodd i un o’r cymdeithasau tai mwyaf yn Llundain, gwasanaethu fel Prif Swyddog Cyllid Alliance Homes, ger Bryste, gwasanaethu’n flaenorol fel aelod o fwrdd a thrysorydd Cartrefi Cymunedol Cymru, ac wedi sefydlu cymdeithas tai newydd drwy drosglwyddo stoc.

Yn Cartrefi Cymunedol Cymru, mae Katrina wedi arwain newid sylfaenol yn y swyddogaethau cyllid a llywodraethiant, gan arwain at well gwerth am arian yn y gwasanaethau a ddarperir i gwsmeriaid.

Mae Katrina hefyd yn rhan o’r uwch dîm rheoli.