Jump to content

Clarissa Corbisiero

Cyfarwyddwr Polisi a Materion Allanol / Dirprwy Brif Weithredwr

Clarissa yw Dirprwy Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Materion Allanol Cartrefi Cymunedol Cymru.

Yn ei swydd, mae Clarissa yn gweithio gyda chymdeithasau tai i ddylanwadu ar y llywodraeth a rhanddeiliaid allweddol eraill ar bolisi tai, digartrefedd a materion cymorth.

Dechreuodd Clarissa, sy’n hanu o Abertawe, ei swydd gyda Cartrefi Cymunedol Cymru ym mis Gorffennaf 2016 a chyn hynny roedd yn Bennaeth Polisi’r NHF ac mae ganddi gefndir mewn llywodraeth leol.

Gan weithio gydag aelodau, mae Clarissa hefyd yn arwain ar ran Cartrefi Cymunedol Cymru ar gyfer y gymuned aelodaeth prif weithredwyr a'r gymuned aelodaeth Adnoddau Dynol.