Jump to content

Anna Humphreys

Rheolwr Polisi a Materion Allanol

Mae Anna yn un o reolwyr polisi a materion allanol Cartrefi Cymunedol Cymru.

Yn ei swydd, mae Anna yn gweithio gyda chymdeithasau tai a rhanddeiliaid eraill gan ganolbwyntio ar reoleiddio, llywodraethiant a diogelwch.

Ymunodd Anna â Cartrefi Cymunedol Cymru yn 2022. Cyn hynny bu’n gweithio i landlord cymdeithasol ac mae ganddi brofiad helaeth o weithio yn y sector cyhoeddus yn cynnwys llywodraeth leol.

Gan weithio gydag aelodau, mae Anna hefyd yn arwain ar ran Cartrefi Cymunedol Cymru ar gyfer y gymuned rhwydwaith aelodau bwrdd, y gymuned llywodraethiant a rheoleiddio a’r gymuned aelodaeth diogelwch.