Jump to content

Abi Renshaw

Cydlynydd gwasanaethau cymorth busnes

Abi Renshaw yw cydlynydd gwasanaethau cymorth busnes Cartrefi Cymunedol Cymru ac mae’n darparu cymorth hanfodol ar draws yr holl sefydliad a chymorth weithredol i’n Prif Swyddog Gweithredol, Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol ac Uwch Dîm Rheoloi.

Mae Abi yn gweithio’n agos gyda’n haelodau bwrdd a gyda’r Pennaeth Cylid a Chymorth Busnes i ddarparu gwasanaethau llywodraethiant ar draws y busnes. Mae hefyd yn cefnogi’r meysydd cyllid, caffael, cyfleusterau, adnoddau dynol a thechnoleg gwybodaeth yn CHC.

Mae ganddi fwy na 16 mlynedd o brofiad o reoli portffolio amrywiol o brosiectau o fewn y trydydd sector a’r sector preifat, ac wedi cydlynu prosiectau llwyddiannus o fewn meysydd polisi, gofal iechyd a chyhoeddi ar gyfer elusennau blaenllaw, busnesau bach a chyheoddwyr annibynnol.