Jump to content

Cefnogi staff cymdeithasau tai

Cyflwyniad ymchwil

Wrth i fwy o denantiaid geisio cymorth gan gymdeithasau tai, mae staff yn rhoi amser ychwanegol a chymryd ar lwythau gwaith cynyddol, i’w helpu.

Mae sicrhau cydnerthedd staff ac adferiad yn ystod yr argyfwng yn hanfodol, felly mae pob cymdeithas tai yn creu gwahanol ddulliau i sicrhau na effeithir ar lesiant gweithwyr.

I gyfrannu astudiaeth achos neu adnodd i’r adran hon, anfonwch e-bost at bethany-howells@chcymru.org.uk os gwelwch yn dda.

Astudiaethau achos

I gyfrannu astudiaeth achos neu adnodd i’r adran hon, anfonwch e-bost at bethany-howells@chcymru.org.uk os gwelwch yn dda.

Newyddion a blogiau cysylltiedig