Jump to content

Rhea Stevens

Pennaeth Polisi a Materion Allanol

Mae Rhea yn un o ddwy Bennaeth Polisi a Materion Allanol ac mae’n arwain gwaith Cartrefi Cymunedol Cymru ar fforddiadwyedd a pholisi rhent.

Fel pennaeth y tîm Polisi mae’n cyd-oruchwylio arbenigwyr polisi Cartrefi Cymunedol Cymru ac yn goruchwylio gofal cymdeithasol, digartrefedd, tai mewn cyflwr gwael a materion cyhoeddus.

Yn ystod ei chyfnod gyda Cartrefi Cymunedol Cymru mae wedi gweithio ar ymgyrchoedd dylanwadol yn cynnwys ein strategaeth Materion Allanol ac ymgyrch Materion Tai yn galw am gyllid teg ar gyfer gwasanaethau cymorth tai. Yn flaenorol bu’n arwain gwaith polisi y Sefydliad Materion Cymreig a gweithio mewn polisi plant a gofal cymdeithasol.

Mae Rhea hefyd yn rhan o’r uwch dîm rheoli.