Jump to content

Alan Brunt

Aelod bwrdd

Ymunodd Alan â Bron Afon ym mis Mawrth 2017 ar ôl bod yn flaenorol mewn swyddi interim Prif Swyddog Gweithredol ers 2010 yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Ar ôl hyfforddi fel cyfrifydd yn y sector preifat, ymunodd â’r sector cymdeithasau tai yn 1989 a bu wedyn yn gweithio fel rheolwr rheoleiddio ar gyfer y Gorfforaeth Letya yn Lloegr, cyn dod yn Brif Swyddog Gweithredol Tamar Housing, cymdeithas tai fach, yn 2022 ac yna’n Rheolwr Gyfarwyddwr o fewn Grŵp Aster rhwng 2005 a 2010.

Mae’n teimlo mor angerddol am dai heddiw ag oedd pan ymunodd â’r sector gyntaf!