Jump to content

Dyma’r Sector Tai

Mae’r sector tai yn ddeinamig ac uchelgeisiol ac mae’r ymgyrch yn dweud stori pobl sy’n gweithio mewn cymdeithasau tai ledled Cymru am y gwahanol swyddi sydd ar gael.

Am beth mae ymgyrch ‘Dyma’r Sector Tai?

Lansiwyd yr ymgyrch yn 2019 gyda’r nod o hyrwyddo’r cyfleoedd a’r gyrfaoedd sydd gan y sector tai cymdeithasol i’w cynnig ac i ddenu’r talent ddisgleiriaf a gorau i’r sector.

Mae’r sector tai yn ddeinamig ac uchelgeisiol ac mae’r ymgyrch yn dweud stori pobl sy’n gweithio mewn cymdeithasau tai ledled Cymru am y gwahanol swyddi sydd ar gael.

Pa wahaniaeth wnaeth yr ymgyrch?

Ers ei lansio, mae’r ymgyrch wedi ysgogi dros XXX edrychiad tudalen gyda YYY o gliciau wedyn Swyddi Tai Cymru a thudalennau gyrfaoedd y cymdeithasau tai eu hunain.

Ble gallaf gael mwy o wybodaeth?

Gallwch gael mwy o wybodaeth am yr ymgyrch yma.

Sut y gallaf cymryd rhan?

Cymdeithasau Tai:

  • llofnodi ymrwymiad ‘Dyma’r Sector Tai’ ac ymrwymo eich sefydliad i gynhyrchu o leiaf un darn o gynnwys ar gyfer yr ymgyrch bob blwyddyn.
  • cyfeirio at ‘Dyma’r Sector Tai’ ar eich gwefan, defnyddio #DymarSectorTai a thagio @ThisisHousing ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Gall timau cyfathrebu ac adnoddau dynol cymdeithasau tai ddefnyddio’r pecynnau adnodd arbennig i helpu gyda chefnogi’r ymgyrch

Partneriaid:

  • gall asiantaethau recriwtio hefyd ddefnyddio adnoddau’r pecyn recriwtio i gefnogi gyda hysbysebu swyddi yn y sector tai cymdeithasol
  • ein holi am gyfleoedd i gael sylw ar ein tudalen blogiau, yn sôn am brosiectau yr ydych wedi gweithio gyda nhw gyda chymdeithasau tai.