Jump to content

Gemma Gwilym

Swyddog Cyfathrebu

Mae gan Gemma dros 15 mlynedd o brofiad yn y sector cyfryngau a chyfathrebu, ar ôl wedi gweithio fel newyddiadurwraig, mewn cysylltiadau cyhoeddus a hefyd mewn cyfathrebu.

Yn ystod ei gyrfa gweithiodd fel newyddiadurwraig ar lefel genedlaethol a lleol ar gyfer y Press Association, a hefyd deitlau Cymreig yn cynnwys y Llanelli Star a’r South Wales Evening Post.

Bu hefyd yn gweithio gydag ystod o fusnesau ar draws Cymru yn ystod ei swyddi gydag asiantaethau marchnata blaenllaw a chefnogi cyfathrebu argyfwng mewn sefydliadau sector cyhoeddus yn eu hymateb i bandemig Covid-19.

Yn Cartrefi Cymunedol Cymru mae’n gyfrifol am amlygu’r gwaith polisi a dylanwadu hanfodol a wneir gan y sefydliad drwy gysylltiadau gyda’r cyfryngau, cyfathrebu mewnol ac mae’n arwain ein strategaeth cyfryngau cymdeithasol.