Jump to content

Elly Lock

Pennaeth Polisi a Materion Allanol

Mae Elly a’i thîm yn arwain ar ddatblygu tai cymdeithasol, datgarboneiddio a diogelwch adeiladu.

Treuliodd Elly y rhan fwyaf o’r degawd diwethaf yn gweithio o fewn y maes polisi yng Ngwasanaeth Sifil y Deyrnas Unedig, gan dreulio mwyafrif y cyfnod hwnnw yn gweithio ar y maes tai.

Ynghyd â Rhea, mae Elly yn cyd-oruchwylio tîm arbenigwyr polisi mewn ystod o bynciau. Mae Elly hefyd yn rhan o’r uwch dîm rheoli.