Jump to content

Bryony Haynes

Rheolwr Polisi a Materion Allanol

Cyn ymuno â Cartrefi Cymunedol Cymru, roedd Bryony yn ymgynghorydd lobïo ar gyfer ymgyrch ‘Dim ffracio yng Nghymru’ Cyfeillion y Ddaear Cymru. Ers ymuno â Cartrefi Cymunedol Cymru yn 2019, mae Bryony wedi datblygu ei harbenigedd mewn polisi tai fel cynorthwyydd, swyddog a bellach un o’r rheolwyr.

Mae wedi gweithio mewn amrywiaeth o feysydd polisi yn y cyfnod hwn, yn cynnwys gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 a dylanwadu cymorth ychwanegol ar gyfer cymdeithasau tai fel rhan o gynlluniau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer cymorth gyda biliau ynni.

Roedd Bryony yn rhan o ddatblygu Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant Cartrefi Cymunedol Cymru ac mae’n parhau i arwain y gwaith hwn ar ran y tîm polisi. Mae gan Bryony hefyd rôl yng ngwaith y tîm ar ddatblygu cartrefi cymdeithasol newydd.

Gan weithio gydag aelodau, mae Bryony hefyd yn arwain ar ran Cartrefi Cymunedol Cymru ar gyfer cymuned aelodaeth cartrefi’r dyfodol.