Jump to content

Cysylltu â ni

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ymholiad neu yr hoffech gael mwy o wybodaeth.

Manylion cyswllt

E-bost

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol anfonwch e-bost atom yn enquiries@chcymru.org.uk neu gallwch ganfod cyfeiriad e-bost uniongyrchol aelodau unigol o staff drwy glicio yma.

Ffôn

Cysylltwch â ni ar ein rhif ffôn cyffredinol, 02920 674 800, neu gallwch ddod o hyd i rif ffôn unioingyrchol aelodau unigol o staff drwy glicio yma.

Llythyr

Ein cyfeiriad busnes yw: Cartrefi Cymunedol Cymru, 2 Ocean Way, Caerdydd, CF24 5TG. Mae ein swyddfa ar gau ar hyn o bryd, fodd bynnag caiff post ei ailgyfeirio.

Cwynion

Os oes gennych gŵyn am Cartrefi Cymunedol Cymru anfonwch e-bost atom yn enquiries@chcymru.org.uk os gwelwch yn dda.

Tenant complaints

If you have a complaint about your housing association please contact them directly as Community Housing Cymru can not respond to issues raised by individual tenants or customers of housing associations. Find more information on making a complaint here.

Ymholiadau’r cyfryngau

Os ydych yn ohebydd sy’n chwilio am wybodaeth, sylw neu gyfweliad, anfonwch e-bost at media@chcymru.org.uk neu cysylltwch ag aelod o’n tîm cyfathrebu yn uniongyrchol.

Mae gennym amrywiaeth o arbenigwyr polisi sy’n gallu siarad am amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â thai cymdeithasol. Ewch i’n tudalen polisi a dylanwadu i gael rhagor o wybodaeth am y meysydd yr ydym yn canolbwyntio arnyn nhw.

Anfon neges atom