Jump to content

Cysylltu â ni

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ymholiad neu yr hoffech gael mwy o wybodaeth.

Manylion cyswllt

E-bost

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol anfonwch e-bost atom yn enquiries@chcymru.org.uk neu gallwch ganfod cyfeiriad e-bost uniongyrchol aelodau unigol o staff drwy glicio yma.

Ffôn

Cysylltwch â ni ar ein rhif ffôn cyffredinol, 02920 674 800, neu gallwch ddod o hyd i rif ffôn unioingyrchol aelodau unigol o staff drwy glicio yma.

Llythyr

Ein cyfeiriad busnes yw: Cartrefi Cymunedol Cymru, 2 Ocean Way, Caerdydd, CF24 5TG. Mae ein swyddfa ar gau ar hyn o bryd, fodd bynnag caiff post ei ailgyfeirio.

Cwynion

Os oes gennych gŵyn am Cartrefi Cymunedol Cymru anfonwch e-bost atom yn enquiries@chcymru.org.uk os gwelwch yn dda.

Ymholiadau’r cyfryngau

Os ydych yn ohebydd sy’n chwilio am wybodaeth, sylw neu gyfweliad, anfonwch e-bost at media@chcymru.org.uk neu cysylltwch ag aelod o’n tîm cyfathrebu yn uniongyrchol.

Mae gennym amrywiaeth o arbenigwyr polisi sy’n gallu siarad am amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â thai cymdeithasol. Ewch i’n tudalen polisi a dylanwadu i gael rhagor o wybodaeth am y meysydd yr ydym yn canolbwyntio arnyn nhw.

Anfon neges atom