Jump to content

Aelodau’r Bwrdd

Yn gryno

Aelodau Byrddau Cymdeithasau Tai

Mae aelodau byrddau yn allweddol i sicrhau bod cymdeithasau tai yn hyfyw yn ariannol, yn cael eu rheoli’n dda ac yn cyflawni ar yr hyn y maent wedi bwriadu ei gyflawni.

Nod Cartrefi Cymunedol Cymru yw gweithio gydag aelodau byrddau trwy Gymru. Dysgwch ragor am y gwaith hwn yma.

Crynodeb llawn

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd

Mae’n flin gennym, nid oes eitemau ar gael ar hyn o bryd