Jump to content
Dewislen

Digwyddiadau’r Dyfodol

Yn gryno

P’un ai’n gynhadledd un-dydd neu ddeuddydd, cwrs hyfforddiant neu weminar, neu gyfarfod un o’n grwpiau cyflenwi strategol, mae rhywbeth i bawb. Mae ein digwyddiadau yn llawn o siaradwyr dylanwadol, gweithdai diddorol a chyfleoedd rhwydweithio rhagorol i gefnogi dysgu, meithrin cysylltiadau a rhannu gwybodaeth.

Pris Aelod

Rhydd

Pris heb fod yn Aelod

Rhydd

GCS Llesiant/Rheolaeth Tai - 5 Gorffennaf 2022

Gorffennaf 5, 2022 @ 1:00yh 2hr Online

GCS Rheoleiddio a Llywodraethiant - 6 Gorffennaf 2022

Gorffennaf 6, 2022 @ 10:00yb 2hrs Online

Changes to the Optimised Retrofit Programme 3.0

Gorffennaf 6, 2022 @ 11:00yb 1.15hr Online (Teams)

GCS Diogelwch - 7 Gorffennaf 2022

Gorffennaf 7, 2022 @ 10:00yb 2hrs Online

GCS Cyllid - 8 Gorffennaf 2022

Gorffennaf 8, 2022 @ 11:00yb 2hrs Online

GCS Cartrefi'r Dyfodol - 11 Gorffennaf 2022

Gorffennaf 11, 2022 @ 1:00yh 2hrs Online

GCS Cyfathrebu a Materion Allanol - 12 Gorffennaf 2022

Gorffennaf 12, 2022 @ 10:00yb 2hrs Online

Hyfforddiant: 2302 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Medi 15, 2022 @ 1:00yh 2 sesiwn hanner diwrnod Ar-lein (Zoom)

Gall staff neu aelodau pwyllgor a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar ganfod yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a geirfa yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs hwn yn helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai, yn ogystal ac egluro peth o'r eirfa.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Hyfforddiant: 2303 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Ionawr 19, 2023 @ 1:00yh 2 sesiwn hanner diwrnod Ar-lein (Zoom)

Gall staff neu aelodau pwyllgor a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar ganfod yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a geirfa yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs hwn yn helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai, yn ogystal ac egluro peth o'r eirfa.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185

Hyfforddiant: 2304 - Cyflwyniad i Gymdeithasau Tai

Mawrth 30, 2023 @ 1:00yh 2 sesiwn hanner diwrnod Ar-lein (Zoom)

Gall staff neu aelodau pwyllgor a ymunodd â chymdeithas tai yn ddiweddar ganfod yr ystod eang o bolisïau, rheoliadau a geirfa yn ddryslyd iawn. Bydd y cwrs hwn yn helpu i symleiddio rôl a gweithgareddau cymdeithasau tai, yn ogystal ac egluro peth o'r eirfa.

Pris Aelod

£125

Pris heb fod yn Aelod

£185