Jump to content

Telerau ac Amodau

Mae prynu tocyn ar gyfer unrhyw gynhadledd, cwrs hyfforddi, gweminar neu ddigwyddiad arall Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) yn golygu eich bod wedi derbyn ein telerau ac amodau islw.

Dim ond y cynrychiolydd/cynrychiolwyr a enwir a all fynychu’r digwyddiad y prynwyd y tocyn ar ei gyfer.

Fodd bynnag, rydym yn hapus i fod yn hyblyg a gallwn newid enwau ar docynnau na all fynychu hyd at ddiwrnod y digwyddiad.

Os oes angen i chi ganslo tocyn gallwn gynnig y dilynol:

Cynadleddau

 • Hyd at 30 diwrnod cyn y digwyddiad: mae ffi gweinyddol o £25 y person yn daladwy.
 • Rhwng 15 a 29 diwrnod cyn y digwyddiad: 50% o’r cyfanswm ffioedd yn daladwy.
 • 14 diwrnod neu lai cyn y digwyddiad: Ffioedd llawn yn daladwy.

Hyfforddiant

 • 14 diwrnod neu fwy cyn y cwrs: Dim tâl.
 • Rhwng 8 a 14 diwrnod cyn y cwrs: 50% o’r cyfanswm ffi yn daladwy.
 • Llai na 8 diwrnod cyn y cwrs: Ffi llawn yn daladwy.
 • Cynrychiolwyr cofrestredig nad ydynt yn mynychu’r cwrs: Ffi llawn yn daladwy.

Dysgu Cymheiriaid

 • 14 diwrnod neu fwy cyn y sesiwn gyntaf: Dim tâl.
 • Rhwng 8 a 14 diwrnod cyn y sesiwn gyntaf: 50% o’r cyfanswm ffi yn daladwy.
 • Llai na 8 diwrnod cyn y sesiwn gyntaf: Ffi llawn yn daladwy.
 • Cynrychiolwyr cofrestredig nad ydynt yn mynychu un neu fwy o’r sesiynau: Ffi llawn yn daladwy.

Os oes gennych ymholiad neu os dymunwch drafod mater yn ymwneud â thocynnau, mae croeso i chi gysylltu â Jonathan Conway, Rheolwr Dealltwriaeth ac Ymgysylltu Aelodau: jonathan-conway@chcymru.org.uk