Jump to content

Cynadleddau 24/25

Mae ein cynadleddau yn denu cannoedd o staff o blith cymdeithasau tai Cymru a thu hwnt. Cânt eu datblygu mewn cysylltiad â’r sector i sicrhau eu bod yn berthnasol ac amserol.

Rydym yn falch i ddweud y bydd ein holl gynadleddau yn 2024/25 yn rhai wyneb yn wyneb ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n digwyddiad nesaf.

Y cynadleddau sydd ar y rhaglen ar gyfer y flwyddyn i ddod yw:

  • Cynhadledd Llywodraethiant 19 a 20 Mawrth 2024, voco Gwesty a Sba St David’s
  • Un Gynhadledd Tai Fawr 4 a 5 Gorffennaf 2024, Gwesty a Sba Metropole, Llandrindod
  • Cynhadledd Cyllid – 3 a 4 Hydref 2024, Gwesty a Sba Metropole, Llandrindod
  • Cynhadledd Flynyddol – 19 a 20 Tachwedd 2024 (lleoliad i’w gadarnhau)

Caiff ein digwyddiadau eu datblygu i rannu arfer gorau, syniadau newydd, datrysiadau a chyfleoedd rhwydweithio.

Hoffech chi arddangos neu noddi digwyddiad? Mae’r holl opsiynau ar gael yma . Cysylltwch â Terryanne O'Connell, ein Cynhrychydd Digwyddiadau, gydag unrhyw ymholiadau.

Cynadleddau 2 days Metropole Hotel & Spa, Llandrindod Wells
Gorffennaf 4, 2024 @ 10:30yb

Cynhelir Un Gynhadledd Tai Fawr 2024

‘Cyflawni ar gyfer cymunedau amrywiol mewn cyfnod heriol’

Gwyddom i gyd mai tai da yw sylfaen cymunedau ffyniannus a bod hynny yn cefnogi canlyniadau da ar gyfer unigolion, gwasanaethau cyhoeddus a’n hamgylchedd naturiol gwerthfawr.

Cynhelir Un Gynhadledd Tai Fawr 2024 ar 4 a 5 Gorffennaf a bydd yn gyfle i arweinwyr a rheolwyr o fewn y sector i adlewyrchu sut mae’r gwasanaethau a ddarparant a’r cartrefi newydd y maent yn eu darparu yn adlewyrchu cyfansoddiad ac anghenion amrywiol eu cymunedau yn y ffordd orau.

Rydym yn gweithio ar yr agenda drafft ar hyn o bryd a chaiff ei gyhoeddi yn y dyfodol agos.

Bydd y gynhadledd yn ymchwilio dulliau gweithredu arloesol i:

· Ymgysylltu’n sensitif ac yn effeithiol gyda thenantiaid ar draws ystod o feysydd, o atgyweirio i ôl osod;

· Ystyried anghenion amrywiol cymunedau mewn gwasanaethau a ddarperir i denantiaid, o ymgysylltu cymdogaeth i reoli asedau;

· Cynnwys anghenion y gymuned wrth ddylunio, datblygu a chyflenwi cartrefi newydd; a

· Hyrwyddo bioamrywiaeth ac integreiddiad i’r amgylchedd naturiol.

Archebwch eich lle nawr!