Jump to content

Sarah Scotcher

Rheolwr Polisi a Materion Allanol

Mae Sarah yn swyddog proffesiynol polisi a materion allanol sy’n goruchwylio ein gwaith ar ddigartrefedd, iechyd a thai, a gofal cymdeithasol a chymorth.

Ers ymuno â Cartrefi Cymunedol Cymru yn 2018 mae Sarah wedi arwain nifer o brosiectau dylanwadol yn cynnwys cefnogi darparwyr gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig, sefydlu Cynllun Awdurdod Tân Sylfaenol, gan negodi amser ychwanegol i gymdeithasau tai baratoi ar gyfer Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) a’i gweithredu, gweithio ar ymgyrch #TâlTeg, a mwy.

Gan weithio gydag aelodau, mae Sarah hefyd yn arwain ar ran Cartrefi Cymunedol Cymru ar gyfer y gymuned aelodaeth gofal a chymorth.