Jump to content
Dewislen

Cysylltu â ni

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ymholiad neu yr hoffech gael mwy o wybodaeth.

Crynodeb llawn

Manylion cyswllt

E-bost

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol anfonwch e-bost atom yn [email protected] neu gallwch ganfod cyfeiriad e-bost uniongyrchol aelodau unigol o staff drwy glicio yma.

Ffôn

Cysylltwch â ni ar ein rhif ffôn cyffredinol, 02920 674 800, neu gallwch ddod o hyd i rif ffôn unioingyrchol aelodau unigol o staff drwy glicio yma.

Llythyr

Ein cyfeiriad busnes yw: Cartrefi Cymunedol Cymru, 2 Ocean Way, Caerdydd, CF24 5TG. Mae ein swyddfa ar gau ar hyn o bryd, fodd bynnag caiff post ei ailgyfeirio.

Cwynion

Os oes gennych gŵyn am Cartrefi Cymunedol Cymru anfonwch e-bost atom yn [email protected] os gwelwch yn dda.

Anfon neges atom