Jump to content
Dewislen

Gwneud cwyn am eich cymdeithas tai

Os oes gennych broblem gyda’ch cartref cymdeithas tai, dylech:

Cam 1. siarad gyda’ch landlord

Cam 2. gwneud cwyn ffurfiol gan ddilyn eu gweithdrefn cwynion

Cam 3. cysylltu ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i ymchwilio eich cwyn os ydych yn dal yn anhapus.